OZU-FBE Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı

ÖZÜ Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans Programı

(TEZLİ/TEZSİZ)

OZU City & Architecture Master Degree Program (Thesis/Non-Thesis)

Kent ve Mimarlık Yüksek Lisans programının temel hedefi, deneyimsel ve bütünleşik iki ayrı programdan oluşan yeni bir yüksek lisans eğitim modeli oluşturmak ve karmaşık kentsel ve mimari tasarım konularına yeni yanıtlar aramaktır.

4
PROGRAM EKİBİ

Program Ekibi, akademik kadronun profesyonel mimarlar ve uzman konuşmacılar ile bütünleşmesinden oluşan dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir.

Bu bağlamda 2020-2021 güz yarıyılında Tezsiz program kapsamında stüdyo ve mekan derslerinden oluşan LAB 1 – İleri Tasarım Stüdyosu Mimar Melike Altınışık; Stüdyoyu destekleyen ve modüllerden oluşan Mekan dersi ise Fakülte ögretim üyeleri ve farklı disiplinlerden araştırmacı ve mimarlardan oluşan davetli konuşmacılar, tarafından yürütülecektir.

GENEL STRÜKTÜR

program-struktur-diyagramı

OZU Kent ve Mimarlık (Tezli) Yüksek Lisans Programı

(OZU City and Architecture (Thesis) Master Degree Program)

Program Hakkında

Programının amacı, mimari tasarımın kentle ilişkisinin irdelenmesiyle, yeni okumalar, değerlendirmeler ve sentezler üzerinden bilgi üretiminin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda küresel kentler ve İstanbul yüksek lisans programının inceleme alanını oluşturmaktadır. Programın hedefi, öncelikli olarak disiplinlerarası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile öncelikle İstanbul’un kentsel hafızasını kayıt altına almak ve küresel ağın bir parçası olan bu kentte üretim yapacak metropolü tüm karmaşıklığı ile kavramalarını sağlamaktır.
5

ÖZÜ Kent ve Mimarlık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

(OZU City and Architecture (Non-thesis) Master Degree Program)

Program Hakkında

Özyeğin Üniversitesi, Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılma gerekçesi, öğrencilere ileri düzeyde mimari tasarım yapabilme becerilerinin kazandırılmasını sağlamaktır. Lisans eğitiminden farklı olarak, mimari tasarım yüksek lisans programında öğrencilerin araştırma odaklı olmaları ile tasarım ve üretim süreçlerinin bütününü deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Programın amacı, genel kavramsal çerçevesi bağlamında insan ve çevre etkileşimi ile oluşturulan tasarım problemlerini ele almaktır.
6