LANDSCAPE RESEARCH LAB

The Landscape Research Lab (LRL) at ÖzÜ produces theoretical and applied research platform that facilitates the design for all manner of sustainable landscape at the urban and rural environment. LRL handles the determination of landscape characteristics, landscape components and elements in a holistic way. Natural, semi natural or totally manmade characteristics of landscape are the subjects of the research for future developments to promote healthy communities and challenge epistemological capacities of the subject area. Thus, LRL aims to work collaboratively to search the contemporary strategies on the relationships between natural environment and the specificities of built infrastructure via education, interdisciplinary research, and innovation for the research areas and their sub themes.

 

PEYZAJ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

ÖzÜ Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, kentsel ve kırsal ortamda sürdürülebilir peyzajın tasarımını kolaylaştıracak teorik ve uygulamalı araştırma platformu üretmeyi amaçlar. Çalışma alanında bütüncül bakış açısıyla peyzaj karakteristiklerini ve bileşenlerini inceler ve analiz eder. Sağlıklı toplulukları teşvik etmek ve konu alanının epistemolojik kapasitelerini geliştirmek için peyzajın doğal, yarı doğal veya insan yapımı özelliklerini ele alır, planlama ve tasarım konularını içerir. Bu kapsamda, Peyzaj Araştırmaları Laboratuvarı, doğal ve yapılı çevre arasındaki ilişkiler hakkındaki çağdaş stratejileri, temel konular ve alt başlıkları kapsamında eğitim, disiplinler arası araştırma ve inovasyon yoluyla araştırmayı amaçlar.