Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı

 

Kentsel Morfoloji Dinamik Araştırmalar Laboratuvarı
DRUM
Web Sitesi:
labs.ozyegin.edu.tr/drum
Öğretim Üyesi:
Doç Dr. Alessandro Camiz
Yapılan Analizler:
Drum kentsel ve bölgesel dönüşüm süreçlerinin artzamanlı analizi üzerine odaklanır.
Kentlerin geleceğini tasarlamak için;
karşılaştırmalı yöntem ve GIS,
mekan dizimi,
tipo-morfolojik analiz yöntemi (Muratorian ve Caniggian),
morfogenetik yöntem (Conzenian)
gibi analitik araçlardan farklı ölçeklerde ve farklı kronolojik aşamaların
araştırılması amacıyla yararlanmaktadır.
Araştırma grubu, kentsel büyüme dinamiklerini çeşitli vaka çalışmaları
doğrultusunda farklı morfolojik ve coğrafi araştırma ortamlarından yararlanarak
tanımlamayı amaçlamaktadır.
Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji gibi diğer disiplinlerle disiplinlerarası işbirliği dahil
olmak üzere;
mimarlar,
kent planlamacıları
kentsel morfoloji uzmanları
ile ortak çalışmalar üretir.

PDF

Leave a Reply