HAKKIMIZDA

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı’, çocuk hak temelli kültür ve çocuk hak temelli mesleki eğitim ve öğretimi konusunda üniversitelerde akademik kapasite geliştirme ve çocuk haklarının korunması alanında uluslararası hak temelli perspektifle -teori ve pratik arasında etkileşimli- disiplinlerarası çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.
Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de dönüştürülmesi en zor alanlardan biri olan, çocukların hak temelli korunması araştırma laboratuvarının öncelikli çalışma alanı olacaktır. Öncelikle çocuk koruma sistemi, çocuk ceza adalet sistemi ve çocuk işçiliği alanında çocuklarla ilgili hak temelli olmayan uygulamaları dönüştürücü çalışmalar yürütmeyi, çocuk dostu politika ve uygulamalar gerçekleştirmeyi, buna yönelik politika ve uygulama dönüşümüne katkıda bulunma öngörülmektedir. Bu çerçevede akademisyenler, avukatlar, hakimler, psikologlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, barolar, tabipler odasi gibi meslek örgütleri ve gazeteciler gibi  meslek çalışanları ile yakın işbirliği içinde çalışma öngörülmektedir.

Duyurular

Avrupa Konseyi’nin Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP)’ndan Online Ücretsiz Kurslar Koronavirüs (COVID-19 pandemisi) nedeniyle hareketlerimizin kısıtlandığı bu günlerde, aşağıda belirtilen konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avrupa Konseyi HELP Birimi’nin online (çevrimiçi) kurslarına kayıt yaptırabilirsiniz. Tüm kurslarla ilgili kataloğa https://rm.coe.int/council-of-europe-help-programme-catalogue-of-online-courses/16809e0eb7 adresinden erişebilirsiniz. Kursu tamamladıktan sonra Başarı Belgesi online alınabilmektedir. Bu kurslar içinde …

Çocuk Hakları Hareketi

Güncel Kararlar ve Haberler

Çocuk refahını tehlikeye atma – Yetkililer arasında veri aktarımının kolaylaştırılması Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, veri aktarımını kolaylaştırmak ve çocuğun refahına yönelik risklerle ilgili için Federal Meclise bir yasa teklifi sundu. (BR Drs. 476/20). Yasa taslağında, kişisel verilerin aktarılmasına izin verilmektedir. Verici kuruluşun bakış açısından veri bilgisi “önemli bir riski önlemek için minör risk” gereklidir. Böyle bir …

Inter-Disciplinary Child Rights Laboratory

The laboratory aims to contribute to the curriculum of all relevant academic disciplines with a multi and interdisciplinary understanding of childhood, child rights-based knowledge production and child rights-based understandings; with the implementation of the priority principles of child participation and benefit; and, especially, with policy transformation in the fields of child protection, the juvenile justice …

Çocuk Hakları

UNICEF Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

2020 Tez Ödülü

Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı  ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitusu ortaklığıyla 2020 Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü verilecektir. Bu ödül kapsamında 2020 yılı itibariyle Türkiye’de Çocuk Hakları alanında tamamlanan tüm disiplinlerden lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilen tezlere ödül verilmektedir. Bu ödül üniversitelerde çocuk hakları yaklaşımını temel alan lisansüstü düzeyde özgün …

Çocuk Hakları Klinikleri

Çocuk Hakları Klinikleri’nde, Canlı Vaka Hukuk Kliniği, Gündelik Yaşamda Hukuk Kliniği, Yasama Kliniği gibi klinik yöntemleri dışında çoklu disiplinli ve disiplinlerarası yaklaşımla Stratejik Dava Kliniği, Kırsalda Çocuk Hakları Kliniği gibi yeni klinik yöntemleri uygulanmaktadır. Bu klinikler, adalete erişimi olmayan ya da sınırlı olan çocukların adalete erişimleri ve  adil yargılanma haklarının hayata geçirilmesi; farklı disiplinlerden öğrencilerimizin …

Tez Ödülü

Research Worldwide İstanbul ve Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı  ortaklığıyla ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü verilecektir. Bu ödül kapsamında 2020 yılı itibariyle Türkiye’de Çocuk Hakları alanında tamamlanan tüm disiplinlerden lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilen tezlere ödül verilmektedir. Bu ödül üniversitelerde çocuk hakları yaklaşımını temel …

Research World İstanbul ve Özyeğin Üniversitesi Çocuk Hakları Lisansüstü Tez Ödülü

Research Worldwide İstanbul ve Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı  ortaklığıyla ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle Çocuk Hakları Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü verilecektir. Bu ödül kapsamında 2020 yılı itibariyle Türkiye’de Çocuk Hakları alanında tamamlanan tüm disiplinlerden lisansüstü tez çalışmalarından bilim kurulu tarafından seçilen tezlere ödül verilmektedir. Bu ödül üniversitelerde çocuk hakları yaklaşımını temel …

Faaliyetler

1.Akademide Çocuk Hakları Ağı Akademide Çocuk Hakları Ağı,  çocuk hakları alanında, akademide eğitim/öğretimde müfredat çalışmaları, alanda niteliksel bilimsel bilgi üretiminin arttırılması,  ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri ile yasa koyucu ve karar alıcıların bu alanda üretilen bilimsel bilgilerden yararlanabilmelerinin kolaylaştırılması yoluyla uygulama alanında faaliyet gösteren bir platformdur. 2019 yılında, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama …