Projects

Ongoing Projects:
History of Serialized Novels, 1831-1928 (2014-2017) Dr. Ali Serdar

Past Projects:
Women Writers in History (2010-2012) Dr. Çimen Günay-Erkol

This project serves as the Turkish representative of the EU-supported COST action: “Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture” and focuses on the literature produced by women in Turkey since the 16th century. We were motivated by the research question of whether there is a “canon of women’s literature” in Turkey. The project resulted in several research papers as well as a trilingual bio-bibliographical database. The results of the project were announced in Istanbul, at the international workshop entitled “Transnational Perspectives on 19th and 20th Century Women’s Writing” organized by GRN@OzU on 27 September 2012.

Women Writers of Turkey

Women Writers of Turkey

Tarihte Kadın Yazarlar-Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST aksiyonlarından “Tarihte Kadın Yazarlar: Avrupa Edebiyat Kültürünün Yeni Bir Değerlendirmesine Doğru” başlıklı aksiyonun Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Türkiye’de bir “kadın edebiyatı kanonu var mıdır?” sorusundan yola çıktık. Proje pek çok makalenin yanı sıra üç dilli biyo-bibliyografik bir veri tabanının oluşturulması ile sonuçlanmıştır. Projenin sonuçları TCÇA@ÖzÜ tarafından 27 Eylül 2012’de İstanbul’da düzenlenen “19. ve 20.yy Kadın Edebiyatına Transnasyonel Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası çalıştayda duyurulmuştur.