Useful Links

Sabancı Gender Forum

Sabancı Gender Forum


http://genderforum.sabanciuniv.edu

EU Gender Equality Plan

EU Gender Equality Plan


AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı 2010-2015

Gender Equality Turkey

Gender Equality Turkey


TÜSİAD & KAGİDER: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published.