About Us

This lab is intended to serve as a forum for its members to research and discuss issues in relation with the broad themes of gender relations, power, culture and institutions. Our research covers a variety of media and has a wide chronological range.

Gender research in Turkey has traditionally been limited to women and focused on subjects such as the labor market, education, family violence and rural development. Today, it expands into the domain of masculinity as well and questions of religion, ethnicity and sexuality are crosscutting issues. GRN@OZU will collaborate with external affiliates to carry out and promote research on gender issues in different disciplines.

***

Bu araştırma laboratuvarı toplumsal cinsiyet ilişkileri, güç, kültür ve kurumlarla ilgili konular üzerinde çalışmak ve tartışmak isteyen üyeleri için bir forum olarak tasarlanmıştır. Yürütülen araştırma farklı alanları ve geniş bir tarihsel süreci kapsamaktadır.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet araştırmaları geleneksel olarak kadınlar ile kısıtlanmakta ve iş olanakları, eğitim, aile içi şiddet ve kırsal kalkınma gibi konulara odaklanmaktadır. Bugün erkeklik de bir araştırma alanı olarak benimsenmekte ve din, etnik farklılıklar ve cinsellik de bu alandaki önemli sorunlar olarak belirginleşmektedir. TCÇA@ÖzÜ kurum dışındaki paydaşlarla da işbirliği yaparak toplumsal cinsiyet konusunda farklı disiplinlerde araştırma yürütecek ve araştırmalara destek sağlayacaktır.

Our research interests include:

Construction of Gender
Gender and Memory
Gender in Literary Studies
Leadership and Gender
Women in Science and Engineering